All Relations between dopaminergic and Neurodegenerative Diseases

Reference Sentence Publish Date Extraction Date Species
Jeyaram Bharathi J, Nagarjuna Palathoti, Muralikrishnan Dhanasekaran, R Sivasamy, Sivasankaran Ponnusankar, S P Dhanabal, V Sankar, Antony Justi. Neurotrophin mimetics and tropomyosin kinase receptors: a futuristic pharmacological tool for Parkinson's. Neurological sciences : official journal of the Italian Neurological Society and of the Italian Society of Clinical Neurophysiology vol issue 2023 36870001 parkinson's disease is a complex age-related progressive dopaminergic neurodegenerative disease consistently viewed as a disorder of movement and is characterized by its cardinal motor symptoms. 2023-03-04 2023-03-06 Not clear
Yufang Yao, Zhiyue Zhao, Fubo Zhang, Na Miao, Nan Wang, Xin Xu, Chaoping Yan. microRNA-221 rescues the loss of dopaminergic neurons in a mouse model of Parkinson's disease. Brain and behavior vol issue 2023 36795044 parkinson's disease (pd) is one of the most common systemic neurodegenerative diseases and is related to the loss of dopaminergic neurons in the substantia nigra. 2023-02-16 2023-03-06 mouse
Tatiana Gerasimova, Ekaterina Stepanenko, Lyudmila Novosadova, Elena Arsenyeva, Darya Shimchenko, Vyacheslav Tarantul, Igor Grivennikov, Valentina Nenasheva, Ekaterina Novosadov. Glial Cultures Differentiated from iPSCs of Patients with International journal of molecular sciences vol 24 issue 3 2023 36768317 glial cultures differentiated from ipscs of patients with parkinson's disease (pd) is the second most common neurodegenerative diseases characterized by progressive loss of midbrain dopaminergic neurons in the substantia nigra. 2023-02-11 2023-03-06 Not clear
Jiewen Qiu, Guoyou Peng, Yuting Tang, Shiyin Li, Zengfu Liu, Jiayun Zheng, Yunxin Wang, Hanqun Liu, Lijian Wei, Yilin Su, Yuwan Lin, Wei Dai, Zhiling Zhang, Xiang Chen, Liuyan Ding, Wenyuan Guo, Xiaoqin Zhu, Pingyi Xu, Mingshu M. Lipid profiles in the cerebrospinal fluid of rats with 6-hydroxydopamine-induced lesions as a model of Parkinson's disease. Frontiers in aging neuroscience vol 14 issue 2023 36742201 parkinson's disease (pd) is a progressive neurodegenerative disease with characteristic pathological abnormalities, including the loss of dopaminergic (da) neurons, a dopamine-depleted striatum, and microglial activation. 2023-02-06 2023-03-06 rat
Jessica K Smith, George D Mellick, Alex M Syke. The role of the endolysosomal pathway in \\xce\\xb1-synuclein pathogenesis in Parkinson's disease. Frontiers in cellular neuroscience vol 16 issue 2023 36704248 parkinson's disease (pd) is a chronic neurodegenerative disease that is characterized by a loss of dopaminergic neurons in the substantia nigra pars compacta of the midbrain (snpc). 2023-01-27 2023-01-31 Not clear
Marco Travaglio, Filippos Michopoulos, Yizhou Yu, Rebeka Popovic, Edmund Foster, Muireann Coen, L Miguel Martin. Increased cysteine metabolism in PINK1 models of Parkinson's disease. Disease models & mechanisms vol 16 issue 1 2023 36695500 parkinson's disease (pd), an age-dependent neurodegenerative disease, is characterised by the selective loss of dopaminergic neurons in the substantia nigra (sn). 2023-01-25 2023-01-31 human
Yuting Sun, Jianglong Kong, Xiaohan Ge, Meiru Mao, Hongrui Yu, Yi Wan. An Antisense Oligonucleotide-Loaded Blood-Brain Barrier Penetrable Nanoparticle Mediating Recruitment of Endogenous Neural Stem Cells for the Treatment of Parkinson's Disease. ACS nano vol issue 2023 36688425 parkinson's disease (pd) is a neurodegenerative disease characterized by the death of dopaminergic (da) neurons and currently cannot be cured. 2023-01-23 2023-01-31 Not clear
Yue Wu, Zhongting Zhao, Naidi Yang, Chenqi Xin, Zheng Li, Jiajia Xu, Bo Ma, Kah-Leong Lim, Lin Li, Qiong Wu, Changmin Yu, Chengwu Zhan. Vitamin B12 Ameliorates the Pathological Phenotypes of Multiple Parkinson's Disease Models by Alleviating Oxidative Stress. Antioxidants (Basel, Switzerland) vol 12 issue 1 2023 36671015 parkinson's disease (pd) is the second most common neurodegenerative disease characterized by progressive loss of dopaminergic neurons in the substantia nigra of the midbrain. 2023-01-21 2023-01-30 Not clear
Minyoung Oh, Juhyeon Nam, Areum Baek, Ji-Hye Seo, Jung-Il Chae, Seo-Young Lee, Sun-Ku Chung, Byoung Chul Park, Sung Goo Park, Janghwan Kim, Young-Joo Jeo. Neuroprotective Effects of Licochalcone D in Oxidative-Stress-Induced Primitive Neural Stem Cells from Parkinson's Disease Patient-Derived iPSCs. Biomedicines vol 11 issue 1 2023 36672736 parkinson's disease (pd) is one of the most common neurodegenerative diseases caused by the loss of dopaminergic neurons in the substantia nigra pars compacta. 2023-01-21 2023-01-30 Not clear
Nicola Paccione, Mahdieh Rahmani, Emilia Barcia, Sof\\xc3\\xada Negr. Antiparkinsonian Agents in Investigational Polymeric Micro- and Nano-Systems. Pharmaceutics vol 15 issue 1 2023 36678642 parkinson's disease (pd) is a devastating neurodegenerative disease characterized by progressive destruction of dopaminergic tissue in the central nervous system (cns). 2023-01-21 2023-01-30 Not clear
Meimei Xing, Guoyun Li, Yang Liu, Luyao Yang, Youjiao Zhang, Yuruo Zhang, Jianhua Ding, Ming Lu, Guangli Yu, Gang H. Fucoidan from Fucus vesiculosus prevents the loss of dopaminergic neurons by alleviating mitochondrial dysfunction through targeting ATP5F1a. Carbohydrate polymers vol 303 issue 2023 36657849 parkinson's disease is a neurodegenerative disease that is characterized by the loss of dopaminergic neurons. 2023-01-19 2023-01-30 mouse
Tian-Kuo Lee, K Ashok Kumar, Chih-Yang Huang, Po-Hsiang Liao, Tsung-Jung Ho, Wei-Wen Kuo, Shih-Chieh Liao, Dennis Jine-Yuan Hsieh, Ping-Ling Chiu, Yung-Ming Chang, Da-Tong J. Garcinol protects SH-SY5Y cells against MPP+-induced cell death by activating DJ-1/SIRT1 and PGC-1\\xce\\xb1 mediated antioxidant pathway in sequential stimulation of p-AMPK mediated autophagy. Environmental toxicology vol issue 2023 36629037 parkinson's disease (pd), a chronic and progressive neurodegenerative disease, can reduce the population of dopaminergic neurons in the substantia nigra. 2023-01-11 2023-01-30 human
Bruk Getachew, Antonei B Csoka, Robert L Copeland, Kebreten F Manaye, Yousef Tizab. Dihydromyricetin Protects Against Salsolinol-Induced Toxicity in Dopaminergic Cell Line: Implication for Parkinson's Disease. Neurotoxicity research vol issue 2022 36585544 parkinson's disease (pd) is a progressive neurodegenerative disease associated with loss of dopaminergic neurons in the substantia nigra pars compacta. 2022-12-30 2023-01-30 human
Xing-Jie Xu, Tao Pan, Hui-Jie Fan, Xu Wang, Jie-Zhong Yu, Hai-Fei Zhang, Bao-Guo Xiao, Zhen-Yu Li, Bo Zhang, Cun-Gen Ma, Zhi Cha. Neuroprotective effect of hyperoside in MPP Metabolic brain disease vol issue 2022 36576692 neuroprotective effect of hyperoside in mpp parkinson's disease (pd) is a neurodegenerative disease characterized by the pathological loss of nigrostriatal dopaminergic neurons, which causes an insufficient release of dopamine (da) and then induces motor and nonmotor symptoms. 2022-12-28 2023-01-30 Not clear
Giselle Prunell, Silvia Olivera-Brav. A Focus on Astrocyte Contribution to Parkinson's Disease Etiology. Biomolecules vol 12 issue 12 2022 36551173 parkinson's disease (pd) is an incurable neurodegenerative disease of high prevalence, characterized by the prominent death of dopaminergic neurons in the substantia nigra pars compacta, which produces dopamine deficiency, leading to classic motor symptoms. 2022-12-23 2023-01-30 Not clear
Jace Jones-Taba. Targeting G protein-coupled receptors in the treatment of Parkinson's disease. Journal of molecular biology vol issue 2022 36563742 parkinson's disease (pd) is a progressive neurodegenerative disease characterized in part by the deterioration of dopaminergic neurons which leads to motor impairment. 2022-12-23 2023-01-30 Not clear
Xin-Yi Chen, Cui Liu, Yan Xue, Lei Che. Changed firing activity of nigra dopaminergic neurons in Parkinson's disease. Neurochemistry international vol issue 2022 36563966 parkinson's disease is the second most common neurodegenerative disease which is characterized by selective degeneration of dopaminergic neurons in the substantia nigra pars compacta. 2022-12-23 2023-01-30 Not clear
Changcheng Lu, Shuhui Qu, Zhangfeng Zhong, Hua Luo, Si San Lei, Hai-Jing Zhong, Huanxing Su, Yitao Wang, Cheong-Meng Chon. The effects of bioactive components from the rhizome of Frontiers in pharmacology vol 13 issue 2022 36532787 the effects of bioactive components from the rhizome of parkinson's disease (pd) is an age-related chronic neurodegenerative disease caused by the death and degeneration of dopaminergic neurons in the substantia nigra of the midbrain. 2022-12-19 2023-01-30 Not clear
Robert Brendza, Xiaoying Gao, Kimberly L Stark, Han Lin, Seung-Hye Lee, Changyun Hu, Hao Cai, Danielle DiCara, Yi-Chun Hsiao, Hai Ngu, Oded Foreman, Miriam Baca, Monika Dohse, Jean-Phillipe Fortin, Racquel Corpuz, Dhaya Seshasayee, Amy Easton, Gai Ayalon, Isidro H\\xc3\\xb6tzel, Ben Chi. Anti-\\xce\\xb1-synuclein c-terminal antibodies block PFF uptake and accumulation of phospho-synuclein in preclinical models of Parkinson's disease. Neurobiology of disease vol issue 2022 36535551 parkinson's disease (pd), a neurodegenerative disease affecting dopaminergic (da) neurons, is characterized by decline of motor function and cognition. 2022-12-19 2023-01-30 mouse
Hong-Yang Sun, Jin Wu, Rui Wang, Shun Zhang, Hao Xu, \\xd0\\x95lena Kaznacheyeva, Xiao-Jun Lu, Hai-Gang Ren, Guang-Hui Wan. Pazopanib alleviates neuroinflammation and protects dopaminergic neurons in LPS-stimulated mouse model by inhibiting MEK4-JNK-AP-1 pathway. Acta pharmacologica Sinica vol issue 2022 36536076 parkinson's disease (pd) is a progressive neurodegenerative disease characterized by the loss of dopaminergic (da) neurons and the accumulation of lewy bodies (lb) in the substantia nigra (sn). 2022-12-19 2023-01-30 mouse